Makine Mühendisliği

Programın Amacı: Makine Mühendisliği, günlük hayatta gereksinim duyulan makinelerin, sistemlerin ve mekanik süreçlerin tasarımını, geliştirilmesini ve üretim yöntemlerini konu edinen ve yaratıcılık içeren bir meslektir. Makine mühendisliğinin temel alanları şunlardır: Makine Teorisi ve Dinamiği, Katı Cisimler Mekaniği, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik ve Isı Transferi, Tasarım ve İmalat, Enerji.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Makine mühendisliği programının ilk yılında matematik, fizik, kimya, geometri, teknik resim gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, mekanik, makine elemanları, makine tasarımı, nükleer enerji ve enerji dönüştürüm sistemleri konularında dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir.

Gereken Nitelikler: Makine mühendisliği programına girecek ve makine mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğe, hayal gücüne ve yaratıcılığa, uzay ilişkileri yeteneğine ve el becerisine sahip; matematik, fizik, teknik resim ve tasarı geometri ile ilgili ve bu alanlarda başarılı bir kimse olması gereklidir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler : Makine mühendisliği bölümünden mezun olanlara bu alanda “”Makine Mühendisi”” unvanı verilir. Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur

Çalışma Alanları: Makine mühendislerine sanayinin her dalında gereksinim duyulmaktadır. Esas çalışma alanı ne olursa olsun üretim yapılan her fabrikada makine mühendisleri çalışmaktadır. Makine mühendisleri gerektiğinde başka disiplinlerden uzmanlarla işbirliği yaparak disiplinler arası karmaşık sistemlerin araştırma, geliştirme ve tasarımında da görev almaktadır. Son çeyrek asırdaki teknolojik gelişmeler sayesinde, makine mühendisliği ile ilgili olarak Bilgisayar Yardımıyla ve İleri Malzemelerle Tasarım ve İmalat, Esnek Üretim Sistemleri, Mekatronik ve Robot Uygulamaları konularında hızla gelişen yeni iş alanları açılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x